Pirkėjas gali grąžinti per galeriją F-room įsigytą kūrinį/prekę, jei gauta prekė iš esmės skiriasi nuo jos sąraše esančios prekės arba nustatoma, kad ji yra neautentiška. Norėdamas susigrąžinti pinigus, Pirkėjas privalo pranešti Pardavėjui apie savo ketinimą grąžinti prekę, kadangi ji yra „ne tokia, kaip aprašyta“ per septynias (7) dienas nuo jos gavimo. Be to, Pirkėjas privalo per trisdešimt (30) dienų pranešti Pardavėjui, jei prekė buvo pripažinta neautentiška. Grąžinimo teisė galioja tik pirminiam pirkėjui ir yra neperleidžiama.

Buyer may return an item purchased through gallery F-room, if the item received is substantially different from its listing, or is found to be inauthentic. In order to receive a refund, the Buyer must notify the Seller of his intention to return the item as “not as described” within seven (7) days of receipt. Additionally, the Buyer must notify the Seller within thirty (30) days if the item has been found inauthentic. Right of return applies only to the original purchaser, and is non-transferable.

Susisiekite/Contact Us Jeigu turite klausimų apie Grąžinimo politiką parašykite mums. If you have any questions about our Returns and Refunds Policy, please contact us by e-mail info@fo-room.com